Diplom

Dato: 1459-05-12


Nettsider
Diplom datert 1459, 12. mai. Gimmestad (?) (Gloppen, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 500


Signatur: ubb-diplom-0143


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Sju lagrettemenn i ”gemlastade skibrede i nordfiordum” bevitner at Sira Jens Peterson har kjøpt og betalt diverse gardparter i Nordfjord. Brevet ble utstedt ”løgerdagen huita” (pinseaften), ”ipso die sanctorum martyrum Neriner et Abelli” (: Nerei et Achillei!) = 12. mai. Avskrift fra 1920 (?) ved lokalhistoriker Jakob AAland, Bergen, etter vidissse på pergament, som den gang befant seg hos handelsmann J.E. Aaland, Sandane, Gloppen. Vidisse er utstedt og bekreftet av Bergens og Gulatings lagmann, Mats Størssøn, omkring 1590 (udatert). Den har vært lest for retten i Bergen 1. mars 1601.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Mats Størssøn, Sira Jens Peterson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Vidisse har 1 seglrem, men ikke noe segl.

comments powered by Disqus