Diplom

Dato: 1461-08-15


Nettsider
Diplom datert 1461, 15. august. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 950


Signatur: ubb-diplom-0145


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To lagrettemenn gjør kjent, at Peter Håvardssøn ikke ville stadfeste sin mors, hustru Gerthrud Jacobsdatter, salg av 2 ½ månedsmatsbol i Tvilde på Voss, derfor betaler kjøperen Gard Olafssøn Peter en ny kjøpesum for denne gård. Se også diplom 1449, 16. mars. Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie er innlagt i Ms 67 a.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Rettssak, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Dom, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Peter Håvardssøn, Gertrud Jacobsdatter, Gard Olafssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus