Diplom

Dato: 1464-02-12


Nettsider
Diplom datert 1464, 12. februar. Kinsarvik (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 89


Signatur: ubb-diplom-0149


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

En lagrettemann i Hardanger m.fl. stadfester, at de for omtrent ti år siden på Våge på Varaldsøy hørte på en overenskomst mellom Sigurd Sveinssøn og Sigurd Eirikssøn angående Eirik Sigurdssøns arv som Sigurd Sveinssøn satt inne med, og ba om at han måtte låne så lenge han levet, hvilket også ble tilstått ham. Alle 3 seglgremmer er skåret av eldre latinske kirkelige manuskripter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Gjeld

Relatert til: Sigurd Eirikssøn, Eirik Sigurdssøn, Sigurd Sveinssøn, Segl 2 på diplom datert 1464, 12. februar. Kinsarvik (Hordaland), Segl 3 på diplom datert 1464, 12. februar. Kinsarvik (Hordaland)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir. Samtlige 3 segl henger på, men er utydelige.

comments powered by Disqus