Diplom

Dato: 1479-06-21


Nettsider
Diplom datert 1479, 21. juni. Arnegård (Stavanger). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 377


Signatur: ubb-diplom-0162


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Tore Torkjelssøn, lagmann i Stavanger, og fem lagrettemenn i Ryfylke kunngjør, at Olaf Torgeirssøn ved fremlagte brev har bevist, at Haga (Aldingshage) i Gand sogn (Høyland) eier den halve bekk (mellom Haga og Lutsi) med fiskeri og kvernstø, mens det annet kvernstø, som ligger nærmere Lutsi og som Olafs far hadde kjøpt, må Trond Torkjelssøm gjenløse for 6 mark. Hvis han ikke vil betale dem, skal Olaf beholde kvernstøet til han har fått sine penger. Dessuten må Trond betale 6 mark fordi han satte lås for Olafs kvernhus. Datert Lutsi 8. april 1605: se under denne dato.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett

Relatert til: Olaf Torgeirssøn, Trond Torkjelssøn, Tore Torkjelssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Etter vidisse på pergament.

comments powered by Disqus