Diplom

Dato: 1482-12-30


Nettsider
Diplom datert 1482, 30. desember. Torsnes (Jondal, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 410
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01


Signatur: ubb-diplom-0164


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Biskop Olav i Holar (Island) gir etter bønn av Halldor Eysteinsson, oldermann i St. Nikolaus-gildet i Øystese, og to andre menn (gildebrødre), 40 dagers avlat til gildebrødre og -søstre som skrifter sine synder, og den samme avlat til dem som hjelper gildet med gaver eller bønner. Fotografisk kopi fra 1865 (svært avbleket), samt avskrift ved professor C.R. Unger, etter originalen i Riksakrivet, Oslo. Vedlagt brev av 5. november 1865 fra professor Unger til hans brorsønn Johan Unger, den gang kapellan i Vikøy, samt brev fra Riksarkivet av 25. august 1933. Fotografiet, avskriften og Ungers brev er overført fra O.I. Larsens håndskriftsamling (Ms 790).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, Kirkehistorie, Avlat, Biskop, 1400-tallet

Relatert til: Halldor Eysteinsson, Ólafur Rögnvaldsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus