Diplom

Dato: 1484-05-11


Nettsider
Diplom datert 11. mai 1484, Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 998


Signatur: ubb-diplom-0168


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Andreas Janssøn leier til Bernt Sutman, Klaus Eberling og Klaus Janssøn tomten som bakerhusene står på og en kålhage for 4 gylden årlig.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 998.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomshistorie

Relatert til: Klaus Eberling, Bernt Sutman, Andreas Janssøn, Klaus Janssøn, Segl 1 på diplom datert 1484, 11. mai, Bergen, Segl 2 på diplom datert 1484, 11. mai, Bergen, Segl 3 på diplom datert 1484, 11. mai, Bergen, Segl 4 på diplom datert 1484, 11. mai, Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Seglene, hvorav 2 våpensegl henger på.

comments powered by Disqus