Diplom

Dato: 1484-05-11


Nettsider
Diplom datert 11. mai 1484, Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 998


Signatur: ubb-diplom-0168


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Andreas Janssøn leier til Bernt Sutman, Klaus Eberling og Klaus Janssøn tomten som bakerhusene deres står på, og en kålhage, for fire gylden årlig.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomshistorie

Relatert til: Klaus Eberling, Bernt Sutman, Andreas Janssøn, Klaus Janssøn, Segl 1 på diplom datert 1484, 11. mai, Bergen, Segl 2 på diplom datert 1484, 11. mai, Bergen, Segl 3 på diplom datert 1484, 11. mai, Bergen, Segl 4 på diplom datert 1484, 11. mai, Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 210 mm
  • 184 mm
  • Pergament. Fem segl, (hvorav tp våpensegl) henger på.

comments powered by Disqus