Diplom

Dato: 1484-05-11


Nettsider
Diplom datert 11. mai 1484, Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 998


Signatur: ubb-diplom-0168


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Andreas Janssøn leier til Bernt Sutman, Klaus Eberling og Klaus Janssøn tomten som bakerhusene står på og en kålhage for 4 gylden årlig.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 998.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomshistorie

Relatert til: Klaus Eberling, Bernt Sutman, Andreas Janssøn, Klaus Janssøn

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Seglene, hvorav 2 våpensegl henger på.

comments powered by Disqus