Diplom

Dato: 1493-06-01


Nettsider
Diplom datert 1493, 1. juni. Tvilde (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 618


Signatur: ubb-diplom-0171


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire lagrettemenn på Voss gjør kjent, at Viljam Olafssøn solgte til Laurens Torsteinssøn 4 månedsmatsbol i Tvilde i Vinje åtting i Vangen sogn på Voss og mottok betaling for dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Viljam Olafssøn, Laurens Torsteinssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 4 par seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus