Diplom

Dato: 1495-02-05Signatur: ubb-diplom-0172


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Abbedisse Birgitta Ølreksdatter og Lafrans Olafssøn, confessor generalis i Munkeliv kloster, bygslet bort en av klostrets tomter til kamper Klaus, fisker Hans og Fattigjokim og etterkommere mot 10 skilling årlig i tomteleie. Maskinskrevet avskrift vedlagt. W.F.K. Christies avskrift i ubb-ms-0097-a-01. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 982.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Nonne, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Bygsel, Munk

Relatert til: Birgitta Ølreksdatter, Lafrans Olafssøn, Munkeliv klosters jordegods

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, begge segl henger på.

comments powered by Disqus