Diplom

Dato: 1502-04-18Signatur: ubb-diplom-0176


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Hans, biskop i Bergen, Christiern, prost ved Apostelkirka, og fire rådmenn i Bergen dømmer i en sak mellom Margrethe Ivarsdotter og Torleiv Benkestokk. Margrete klager over at Torleiv har tatt hennes landskyld av Sebjørntun og Ytstetun i Rønnøy i Gaupne (Luster). Hun legger fram et beseglet «Doms brev» som viser at hun har retten til godset, og vinner dermed saken. Papiravskrift fra ca. 1830 (?), tidligere innlagt i manuskriptsamlingen som Ms 1030. Avskriften kan opphavlig ha hørt sammen med en stor samling papiravskrifter (etter major Nils Griis Alstrup Dahl og andre), som nå finnes i Ms 67 b. Ingen opplysninger om originalen er kjent. Ifølge teksten skulle Margrete Ivarsdotters eldre domsbrev være «dette brev vedhæftet»; men det er ikke blitt avskrevet. Brevet er datert «mandagen nest efter Tiburtii». Den mest kjente Tiburtius-messedagen er 14. april. En annen Tiburtius ble feiret 11. august; mandagen deretter ville evnt. være 15. august.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Landskyld

Relatert til: Hans Teiste, Margrethe Ivarsdotter, Christen Pederssen, Torleiv Benkestokk, Diplom datert 1502, 18. april. Bergen.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus