Diplom


Nettsider
Diplom datert 1504, uten dag. Haugum i Valle (Setesdal, Aust Agder). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 636


Signatur: ubb-diplom-0178


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

To lagrettemenn i Råbyggelaget kunngjør, at Gunne Torgilssøn solgte til Byulf Ulfssøn 5 teiger i Haugum og mottok betaling for dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomshandel, Skjøte

Relatert til: Gunne Torgilssøn, Byulf Ulfssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, begge seglene mangler.

comments powered by Disqus