Diplom

Dato: 1512-03-25


Nettsider
Diplom datert 1512, 25. mars. Valle, Aust Agder. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 656


Signatur: ubb-diplom-0187


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre lagrettemenn i Råbyggelaget kunngjør, at Ulf Olafssøn byttet til seg deler av gårdene Brattetveit og Kvestad i Setesdal som tilhørte Ketil Torgerssøn mot deler av gårdene Rygstad og Våg.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon

Relatert til: Ulf Olafssøn, Ketil Torgerssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 3 segl mangler.

comments powered by Disqus