Diplom

Dato: 1525-03-09


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F06/L0041
Diplom datert 1525, 9. mars. Trondhjem. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 1070


Signatur: ubb-diplom-0198


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Hans Reff, biskop i Oslo, avlegger troskapsed til Kong Fredrik og Norges rike for erkebiskop Olav Engelbriktson som selv ikke kan reise fra landet. Originalen i Det Danske Geheimarkiv. Avskrevet etter en avskrift av riksakrivar C. Lange 3.7.1845.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Biskop

Relatert til: Kong Fredrik I av Danmark og Norge, Olav Engelbrektsson, Hans Rev

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus