Diplom

Dato: 1530-09-15


Nettsider
Diplom datert 1530, 15. september. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1094


Signatur: ubb-diplom-0201


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Trogels Amundssøn, abbed på Utstein, selger klostrets gård Kokshus i Stavanger til Nikolas Klaussøn. Den var kjøpt av Gudrun Koks i abbed Erengisls tid, men måtte nå selges på grunn av nød og tap. Major Dahls gave. Oversettelse er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Prestegårder

Relatert til: Nikolas Klaussøn, Trogels Amundssøn, Gudrun Koks

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglet mangler.

comments powered by Disqus