Diplom

Dato: 1536-03-25


Nettsider
Diplom datert 1536, 25. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 728


Signatur: ubb-diplom-0209


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Lensmann Torstein Bjarnessøn og elleve lagrettemenn på Voss tilkjenner Sigurd Askelssøn og hans tre søstre 11 månedsmatsbol i Grimstad i Vikja åtting på Voss, som Olaf Olafssøn, hans brødre og slektning holdt tilbake uten skjellig grunn. Gitt av gårdbruker Ole Gjeranger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Rettssak, Månedsmatsbol

Relatert til: Torstein Bjarnessøn, Olaf Olafssøn, Sigurd Askelssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 12 segl mangler.

comments powered by Disqus