Diplom

Dato: 1536-03-25


Nettsider
Diplom datert 1536, 25. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 728


Signatur: ubb-diplom-0209


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Lensmann Torstein Bjarnessøn og elleve lagrettemenn på Voss tilkjenner Sigurd Askelssøn og hans tre søstre 11 månedsmatsbol i Grimstad i Vikja åtting på Voss, som Olaf Olafssøn, hans brødre og slektning holdt tilbake uten skjellig grunn. Gitt av gårdbruker Ole Gjeranger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol

Relatert til: Torstein Bjarnessøn, Olaf Olafssøn, Sigurd Askelssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 12 segl mangler.

comments powered by Disqus