Diplom

Laget mellom 1537-01-01 og 1537-12-31


Nettsider
Diplom datert 1537, uten dag. Stavanger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 733


Signatur: ubb-diplom-0210


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Biskop Hoskuld av Stavanger gir tilbake til Gislaug Sveinsdotter hennes odel i Aske og Vaule (Mosterøy), som en tid har tilhørt bispen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Odelsrett, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Biskop

Relatert til: Gislaug Sveinsdotter, Segl 1 på diplom datert 1537, uten dag. Stavanger

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, rester av seglet henger på.

comments powered by Disqus