Diplom


Nettsider
Diplom datert 1537, uten dag. Stavanger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 733


Signatur: ubb-diplom-0210


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Biskop Hoskuld av Stavanger gir tilbake til Gislaug Sveinsdotter hennes odel i Aske og Vaule (Mosterøy), som en tid har tilhørt bispen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Biskoper, Odelsrett

Relatert til: Gislaug Sveinsdotter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, rester av seglet henger på.

comments powered by Disqus