Diplom

Dato: 1543-08-29


Nettsider
Diplom datert 1543, 29. august. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane) Trykt i Diplomatarium Norvegicum XXI, nr. 880


Signatur: ubb-diplom-0217


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Mats Størssøn, lagmann i Bergen, og tolv andre lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at de etter ønske av «fornumstig suend Pawel Vendelbu» har gått grensepågang mellom Elling Oluffsøn og Olle Torkellsøn. Ubekreftet avskrift på papir, visstnok fra 16. århundre. Fra Ytre-Eide (gave fra Jacob Aaland?)

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, Kart, Eiendom, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer

Relatert til: Mats Størssøn, Pawel Vendelbu, Elling Oluffsøn, Olle Torkellsøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Ubekreftet avskrift på papir, visstnok fra 16. århundre

comments powered by Disqus