Diplom

Laget mellom 1548-01-01 og 1548-12-31


Nettsider
Diplom datert 1548, uten dag. Vik (Sogn og Fjordane) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr.768


Signatur: ubb-diplom-0226


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire brødre i Leikanger erkjenner at Iver Brianssøn (?) og Olaf Helgessøn har mottatt og gjort riktig regnskap for en arv etter deres avdøde søster Ingeborg på Søndrol i Valdres samt at Iver har fått betaling for dette i form av jordeiendom. Et 4. hull tyder på at brevet har vært forbundet med et annet. Holcks gave. Litr.r.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Rettsvesen

Relatert til: Iver Brianssøn, Olaf Helgessøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Alle 3 segl mangler, men rem til 1 segl henger ved.

comments powered by Disqus