Diplom

Dato: 1552-02-23


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F02
Diplom datert 1552, 23. februar. Rollag (Buskerud) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. XXI. Nr 967


Signatur: ubb-diplom-0228


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Niels Jenssøn, sogneprest til Sigdal og prost i Hallingdal og Numedal, kunngjør at Wd Reerssøn har gjort regnskap for det kirkeombud han i fem år har hatt for Vegglids kirke, og skal være fri for videre krav i den forbindelse. Avskrift på papir, forært av Johannes Sundvor 9.7.1924. Originalbrevet (på papir) tilhørte den gang kaptein og fiskeriinspektør Simonnæs. I den tidligere diplomkatalogen datert 1570; men dette er galt: i avskriften står MDLII (1552), og dessuten var Niels Jenssøn ikke prest i Sigdal i 1570. (Iflg. DN IX, 775 var han sogneprest i Sigdal og prost i Hallingdal 1555.)

Dette dokumentet er knyttet til emnene Prester, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Religionshistorie

Relatert til: Niels Jenssøn, Wd. Reerssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus