Diplom

Laget mellom 1558-01-01 og 1563-12-31


Nettsider
Diplom datert 1558 eller 1963, uten dato. Fjellberg (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 10. Nr. 753


Signatur: ubb-diplom-0237


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn stadfester at Olaf Halvardssøn kjøpte en løpsbol og en spannsbol i Nedre Utbjoa, Fjellberg i Sunnhordaland av Jon Gautessøn og at han betalte for dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Gårdsdrift

Relatert til: Jon Gautessøn, Olaf Halvardssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, alle 4 segl mangler.
  • Pergament, alle 4 segl mangler

comments powered by Disqus