Diplom

Dato: 1559-05-01


Nettsider
Diplom datert 1559, 1. mai. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 7820


Signatur: ubb-diplom-0241


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kong Fredrik II utsteder ved sin stedfortreder kansler Peder Huitfeldt landsvistbrev for Ingemar Sveinssøn, som uforvarende drepte Harald Amundssøn, mot at han skal betale 1 ½ tegn og fredkjøp.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Rettsvesen, Mord

Relatert til: Kong Fredrik II, Peder Huitfeldt, Harald Amundssøn, Ingemar Sveinssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, seglet mangler.

comments powered by Disqus