Diplom

Dato: 1559-07-24Signatur: ubb-diplom-0243


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Høvedsmann Christoffer Valkendorff leier ut en grunn i Vågsbotnen til Hendrick Dresse. Grunnen kunne være den samme som Valkendorff kjøpte iflg. brev av 26. januar 1559: se Norske Magasin I, s. 593.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Relatert til: Christoffer Valkendorf, Hendrick Dresse

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament. Seglrem, men ikke noe segl.

comments powered by Disqus