Diplom

Dato: 1561-06-17Signatur: ubb-diplom-0247


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Høvedsmann Erik Rosenkrantz, superintendent dr. Jens Schjeldrup, lagmann Mats Størssøn og rådmann Laurits Vog kunngjør et forlik mellom Anders Torkildssøn (Ytre-Eide) og på den annen side Jens Olsen og Torgils Gundelssen, om en del jordgods i Stryn og Olden. Ubekreftet og ubeseglet avskrift på papir, fra 16. århundre (?), fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, Eiendom, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Forlik, Rettsvesen

Relatert til: Mats Størssøn, Erik Rosenkrantz, Anders Torkildssøn, Torgils Gundelssen, Jens Olsen, Laurits Vog, Jens Schelderup

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Ubekreftet og ubeseglet avskrift på papir

comments powered by Disqus