Diplom

Dato: 1562-08-30Signatur: ubb-diplom-0250


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Nielsen, Barbara Krukuv og Adelus Krukuv leier ut en åpen grunn i Gullskoen i Bergen til tre kjøpmenn fra Bremen. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Diese Copia concordiret cum Originali attestor/ C W Hoeltich Secretarius”. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, s. 33-34. Jfr. også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 32 og 34.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Relatert til: Yngvar Nielsen, Christian Koren-Wiberg, Barbara Krukuv, Anders Nielsen, Adelus Krukuv

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre

comments powered by Disqus