Diplom

Dato: 1562-10-28Signatur: ubb-diplom-0251


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Lagmann Mats Størssøn samt borgermester, rådmann, byfog og to borgere i Bergen utsteder avskrift av biskop Hans`grunnbrev for de ”øde grunner” av 18. oktober 1486. Disse grunnene, som hadde tilhørt ridder Jon Smør, er nå Erik Rosenkrantz` ”Odils Grunder”, og han skal ha grunnleie for dem. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre, ved sekretær C.W. Hoeltich. Avskrevet sammen med en taksering av grunnleien for ”Die fünf öde Gründe” fra 1633, og Erik Rosenkrantz`grunnbrev på de samme fem grunner, av 21. juni 1562; alt innlagt under sistnevnte dato. Fra Koren-Wiberg manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 30; her datert 1567. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 34.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendom, Leiekontrakt, Grunnbrev

Relatert til: Christian Koren-Wiberg, Mats Størssøn, Jon Smør, Erik Rosenkrantz, Yngvar Nielsen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre

comments powered by Disqus