Diplom

Dato: 1563-01-20Signatur: ubb-diplom-0253


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Erik Rosenkrantz`grunnbrev på Søndre Gullsko i Bergen. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Dass obiger Grundbrieff rochtig abcopiiret wie er in den Contorschen Grundlage zu finden solches attestiret C W Hoeltich Secretarius”. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 37-38. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 34.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Relatert til: Erik Rosenkrantz, Yngvar Nielsen, Christian Koren-Wiberg

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre

comments powered by Disqus