Diplom

Dato: 1563-01-20Signatur: ubb-diplom-0255


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Erik Rosenkrantz` grunnbrev på Svensgården i Bergen. Avskrifts avskrift, fra 1920-årene (?), etter ”secretærens copi”. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt etter den eldre avskriften fra 18. århundre i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 34-35; forelegget er her angitt som ”Copia Secretarii Anno 1729”. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 34.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Relatert til: Erik Rosenkrantz, Yngvar Nielsen, Christian Koren-Wiberg

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskrifts avskrift, fra 1920-årene

comments powered by Disqus