Diplom

Dato: 1563-04-26


Nettsider
Diplom datert 1563, 26. april. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 12. Nr. 677


Signatur: ubb-diplom-0258


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bergens domkapitel kunngjør at det har leid ut til Marite Cornelisdatter en grunn kalt Gassegrunn på Stranden, som lagmannen Mats Størssøn hadde leid før brannen. Grunnleien er 4 ½ bergergylden årlig.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Husleie

Relatert til: Mats Størssøn, Marite Corneliusdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, seglet mangler

comments powered by Disqus