Diplom

Dato: 1565-12-31


Nettsider
Diplom datert 1565, 31. desember. Gloppen (Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 716


Signatur: ubb-diplom-0263


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To lagrettemenn i Nordfjord erkjenner, at de har gjort et jordbytte med (sin bror?) Larens Jonssøn angående noe jordgods i Innvik og Breim herreder

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Relatert til: Larens Jonssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, alle 3 segl mangler

comments powered by Disqus