Diplom

Dato: 1615-05-03Signatur: ubb-diplom-0528


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Laurits Siverssøn på Øvre Li i Kvitlar åtting i Vangen kirkesogn på Voss kunngjør, at han har solgt til Erik Hermanssøn på hans stesønn Jon Anderssøns vegne som er født på Hydningen i Holebygden i Vinje kirkesogn, en av hans odelsparter i gården Hefte i Borstrand åtting på Voss, som årlig har en landskyld på et pund og to merker smør. Han mottar i betaling 8 riksdaler og en mark iskjøtningsøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Diplomer

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 3 segl henger ved.

comments powered by Disqus