Diplom

Dato: 1638-05-17Signatur: ubb-diplom-0716Gå til enkeltside for nedlasting:

Olluf Ollufdssøn på Gjøastein i Borstarnd åtting på Voss kunngjør, at han har solgt til sin bror, Jørgen Olluffssøn på Hefte i Borstrand åtting, sitt odelsgods i samme Hefte. Han takker for god betaling. Lensmann Tosten Lauritssønn Finne, Jørgen Mosefinn, Knut Honve, Iver Li, Halle Ygre og Siver Dukstad har forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Odel

Relatert til: Halle Ygre, Tosten Lauritssønn Finne, Knut Honve, Jørgen Mosefinn, Jørgen Olluffssøn, Olluf Olluffssøn, Iver Li, Siver Dukstad

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 6 segl henger ved.

comments powered by Disqus