Diplom

Dato: 1647-04-27Signatur: ubb-diplom-0785


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Skomaker Henrik Farwich i Bergen har solgt til musicus Hans Rasch og hans hustru Catharina Rodholphidatter en kålhavegrunn under klippen ved veien som fører til skiven "der mand palyer at skyde eftter, her i Bergen liggendis," mellom Rasmus Pulssønns have på den søndre og Christopher Scholappers have på den nordre side. Skomaker Johan Reetberg og Zacharias Anderssøn har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Relatert til: Rasmus Pulssøn, Zacharias Anderssøn, Henrik Farwich, Christopher Scholapper, Catharina Rodholphidatter, Hans Rasch, Johan Reetberg

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 segl i kapsel henger ved

comments powered by Disqus