Diplom

Dato: 1661-02-13Signatur: ubb-diplom-0932


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Sorenskriver Laurits Walter i Hardanger m.fl. kunngjør et arveskifte etter avdøde Steingrim Skeie, Skiftet gjelder jordparter i gårdene Skeie, Ådland i Samnanger, Hovland i mlensvang og Ljönne i Kinsarvik. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte L. Hosseland og lensmann L. Lofthus. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus