Lorentz Diderich Klüver, major 2


Lorentz Diderich Klüwer

1838

Avskrift etter originalens 1-3 hefte i Videnskabernes Selskab i Trondhjem av W.F.K. Christie i Bergen 1838. Originalmanuskriptet gikk tapt, så senere utgivelser baserer seg på denne avskriften. Med flere detaljerte tegninger av norske kirker ...

Kristendom, Kirke, Gravstein, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirkevindu, Kors, Drikkehorn

Manuskript ubb-ms-0048-a

Biskop Neumanns avskrift av samme vedk. det søndenfjeldske Norge. I avskriftens side ...

Samling ubb-ms-0048-b