Bakersvendenes Broderskabs Protokol 1673-1761. [16b.] Bakersvendenes "Broderskabs"s Protokol 1801-1837. 2


Bakerlauget i Bergen

1700-tallet, Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Protokoll ubb-ms-0167-01-16-a

Bakerlauget i Bergen

Fol. 87 beskrevne blader. B.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Protokoll ubb-ms-0167-01-16-b