Peder Fyllings Manuskripter. 29

185 s - y i en pakke.


Peder Carolus Jonssøn Fylling

1886

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Watne

Manuskript ubb-ms-0185-b

Peder Carolus Jonssøn Fylling

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Ørskoug, Ørskog

Manuskript ubb-ms-0185-c

Samling ubb-ms-0185-d

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Haramsøya, Harhamsøen og Voldseth, av P. Fylling, Voldseth

Manuskript ubb-ms-0185-e

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Opløbet i Borgunds sogn 1816

Manuskript ubb-ms-0185-f

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historie, Antikvariske opptegnelser, Tale, Møre og Romsdal, Sunnmøre, 17. mai

Manuskript ubb-ms-0185-h

Peder Carolus Jonssøn Fylling

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Selvbiografier, Møre og Romsdal, Sunnmøre

Manuskript ubb-ms-0185-i

Bestaar av løse hefter, delvis beskadiget. De fleste av prædikenerne bærer aarstallet 1763 og 1767.

Samling ubb-ms-0185-k

Indeholder foruten sagnene en del personalhistoriske efterretninger om søndmørske folk. Den største der er vistnok ...

Samling ubb-ms-0185-l

Indeholder en mængde bidrag til Søndmørs historie tillikemed personalhistoriske oplysninger om embedsmænd og bønder.

Samling ubb-ms-0185-m

(185 n - o i en pakke).

Samling ubb-ms-0185-n

Samling ubb-ms-0185-o

Samling ubb-ms-0185-p

Peder Carolus Jonssøn Fylling

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie, Brever

Manuskript ubb-ms-0185-s

Samling ubb-ms-0185-t

Peder Carolus Jonssøn Fylling

1800-tallet, Historie, 1700-tallet, Antikvariske opptegnelser, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie

Manuskript ubb-ms-0185-t-01

Peder Carolus Jonssøn Fylling

1800-tallet, Historie, 1700-tallet, Antikvariske opptegnelser, 1600-tallet, Trondhjem domkirke, Personalhistorie (optegnelser), Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie, Aarveien

Manuskript ubb-ms-0185-t-02

Peder Carolus Jonssøn Fylling

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Middelalderen, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie, Gilder

Manuskript ubb-ms-0185-u

Peder Carolus Jonssøn Fylling

1800-tallet, Historie, 1700-tallet, Antikvariske opptegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie

Manuskript ubb-ms-0185-v

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Indeholder bl. a.: Om Trælasthandel med England. - Om Sortedøden.

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie

Manuskript ubb-ms-0185-x

Peder Carolus Jonssøn Fylling

1800-tallet, Historie, Bokkatalog, Antikvariske opptegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie, Bokfortegnelse

Manuskript ubb-ms-0185-y-01

Peder Carolus Jonssøn Fylling

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Selvbiografier, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie

Manuskript ubb-ms-0185-y-02

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Overfört Diplom saml. 1912. (Register vedligger i pakken (185 z) 185 z. P. F. samling av diplomer (fortegnelse) 29/11. 1952. G.M.

1800-tallet, 1600-tallet, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Retsdokumenter (70 stk.) fra Søndmør i tiden ca. 1650 – 1820

Manuskript ubb-ms-0185-z