Gamle Brever oversatte av P. Fylling. Avskrifter av diplomer o. l. væsentlig fra Søndmørskanten fra 1426. I og II. 4


Peder Carolus Jonssøn Fylling

Avskrifter av diplomer o. l. væsentlig fra Søndmørskanten fra 1426. I og II.

Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Diplomer, Møre og Romsdal

Manuskript ubb-ms-0185-g-01

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Avskrifter av diplomer o. l. væsentlig fra Søndmørskanten fra 1426. I og II.

Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Diplomer, Møre og Romsdal

Manuskript ubb-ms-0185-g-02

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Avskrifter av diplomer o. l. væsentlig fra Søndmørskanten fra 1426. I og II.

Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Diplomer, Møre og Romsdal

Manuskript ubb-ms-0185-g-03

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Avskrifter av diplomer o. l. væsentlig fra Søndmørskanten fra 1426. I og II.

Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Diplomer, Møre og Romsdal

Manuskript ubb-ms-0185-g-04