Optegnelser om St. Sunnivas Kloster Optegnelser om Justedalens Kirke Optegnelser om Hammers Kirke Optegnelser om Strandebarm Kirke Optegnelser om Jondal Kirke Optegnelser om Varalsø Kirke Optegnelser om Slaget ved Fitje Optegnelser om Bergens og Gulathings Lagmænd ned til 1700. 7


Nils Griis Alstrup Dahl

Avskrifter av dokumenter vedrørende Eivindvik fra 1600-tallet

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Museologi, Historie, 1600-tallet, Bergen museum, Sogn, Gulen, Eivindvik

Manuskript ubb-ms-0203-e-01

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Museologi, Historie, Bergen museum, Justedalen, Jostedalen

Manuskript ubb-ms-0203-e-02

Dokumentet omhandler Selløe, eller Selja kirke ikke Hammer som oppgis i katalogen

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Museologi, Historie, Bergen museum, Selløe

Manuskript ubb-ms-0203-e-03

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Museologi, Historie, Bergen museum, Vikingtiden, Fittie, Fitjar

Manuskript ubb-ms-0203-e-04

Dokumentet inneholder også opplysninger om Varldsøy og Jondalen

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Museologi, Historie, Bergen museum, Warildsøe, Strandebarm, Jondalen

Manuskript ubb-ms-0203-e-05

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Museologi, Historie, Bergen museum, Gulatinget, Lagmenn

Manuskript ubb-ms-0203-e-06

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Museologi, Historie, Bergen museum, Hammers prestegjeld, Hammers kirke, Hamre kirke

Manuskript ubb-ms-0203-e-07