Reisepass, billetter m.m fra tiden 1831-45, vesentlig vedr. Catharine Hermine Kølle 6


1841

Pass

Pass ubb-ms-0659-d-08-01

Billett for reise med vogn mellom Altona og Kiel

Billett ubb-ms-0659-d-08-03

Pass ubb-ms-0659-d-08-04

1831

Passerseddel utstedt til Catharines reise fra København til Christiania i 1831

Manuskript ubb-ms-0659-d-08-05

Pass ubb-ms-0659-d-08-06