Quodlibet-papirer Diverse småbidrag av medlemmer av Quodlibet til møtene. 7

811 A9 a-g i ett omslag.


Samling ubb-ms-0811-a-09-a

Samling ubb-ms-0811-a-09-b

Werner Hosewinckel Christie

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-09-c

Edvard Hagerup

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-09-d

Johan Arnoldus von Westen Kahrs

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-09-e

Samling ubb-ms-0811-a-09-f