6 småbidrag av forskjellige andre medlemmer. 6


1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-09-g-1

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-09-g-2

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-09-g-3

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-09-g-4

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-09-g-5

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-09-g-6