Johan Ludvig Mowinckel & Søns forretningsarkiv 4

Ms 814 - 818 Firmaet Johan Ludvig Mowinckel & Søns arkiv. Dette arkiv blev i 1937 skjenket Bergens Museum av firmaets nuværende eier, kjøbmand Johan A. Mowinckel, og blev våren samme år overført fra firmaets boder i Sandviken. Til ordning og katalogisering gav skibsreder Johan Ludvig Mowinckel 500 kr. Familjens norske stamfar, Johan Ludvig Mowinckel (1717 - 1772) kom til Bergen ant. i 1730-årene. I 1757 blev han egenhandler i Enhjørningen. Ved hans enkes død i 1774 ophørte forretningen. Hans eldste søn, Johan Ernst Mowinckle (1759 - 1816) tok i 1784 borgerskap som kjøbmann og krambodhandler, og opprettet firmaet Mowinckel & Co. På Strandsiden. Firmaet blev efter hans død fortsatt av to av hans sønner, Georg Mowinckel (1785 - 1871) og Conrad Mowinckel (1788 - 1858). Firmaet gikk fallitt i slutten av 1840-årene. Johan Ludvig Mowinckel (1787 - 1862) nesteldste søn av Johan Ernst Mowinckel, startet i 1805 sitt firma under eget navn, idet han dette år kjøpte stue nr. 3 (sjøstuen) i Bratten. Han tok borgerskap 10/4 1806. I 1854 optok han i firmaet sin eldste søn August Christian Mowinckel (1822 - 1893) ; samtidig blev navnet forandret til Johan Ludvig Mowinckel & Søn. Ved hans død i 1862 blev firmaet overtatt av to av hans sønner, August Christian Mowinckel og Johan Anton Mowinckel (1843 - 1918). Den sistnevnte var eneinnehaver 1893 - 1902, da hans søn Magdalon Mowinckel (1871 - 1917) blev medinnehaver. Firmaet innehas nu av Johan A. Mowinckel. Stue nr. 3 i Bratten, som Johan Ludvig Mowinckel kjøpte i 1805, tilhørte i 1750 Jacob Kroepelien, og i 1759 Christian Kroepelien. I 1790 blev Jacob Kroepelien handelsforvalter for moren Maria Kroepelien, og i 1793 blev han egenhandler. Ernst Heinrich Hadeler var handelsforvalter i 1800, og Rudolf Hasselmann i 1804. Da Johan Ludvig Mowinckel kjøpte stuen i 1805, fulgte stuens regnskapsbøker med ved salget, derav kommer det i firmaet Mowinckels arkiv befinner sig en del eldre arkivsaker fra før den tid Johan Ludvig Mowinckel i 1805 etablerte sitt firma. Således kan bl.a. nevnes "Syndmørs- og Nordfjord- Cladde fra 1771 av. I 1876 kjøpte firmaet stue nr. 4 i Bratten av Johan Friele (1802 - 1894) som var egenhandler fra 1843. I 1882 blev likeledes stue nr. 2 i Bratten innkjøpt fra Steineger & C. 814. Johan K. Ludvig Mowinckel & Søns forretningsarkiv s. 88 - 162. 815. Manuskripter vedr. forretningen. S. 163 - 166. 816. Manuskripter vedr. familjen. S. 167 - 171. 817. Brev til og fra familjen Mowinckel. 818. Diverse manuskripter innkommet s. 172 - 179. Sammen med Mowinckels arkiv. S. 180 - 182.Forretningsarkivet omfatter 739 protokoller og 339 pakker. Innholdsfortegelse:A. Hovedbøker. s. 90.B. Nordfahr-Cladde. Udtræk af Nordlandsgjeld. s. 93.C. Syndmørs- og Nordfjord-Cladder s. 99. D. Stue Cladder s. 100.E. Dagbøker og journaler s. 101.F. Kassabøker s. 103. G. Fakturabøker s. 107.H. Vekselbøker s. 109.J. Annonationsbøker s. 110.K. Ordrebøker s. 111.L. Spedisjonsbøker s. s. 112.M. Kopibøker (Brev- og telegram-kopibøker). s. 117.N. Kjøpebøker s. 135.O. Diverse s. 144.P. Slotholmen vedk. s. 148.Q. Busch & Mowinckel s. 149.R. Skibsrederiet vedk. s. 151.S. Pakkesaker: Nr.1-171 Innkomne brev s. 156.Nr. 172 - 255 Regnskapsbilag s. 158.Nr. 256 Bilag vedk. Slotholmen s. 160.Nr. 257 - 262 Regnskapsbilag vedk. Bisch & Mowinckel s. 160.Nr. 263 - 317 Bilag vedk. skipene s. 161.Nr. 318 - 321 Befraktningspapirer s. 161.Nr. 322 - 324 Forskjellige kvitteringsbøker s. 161.Nr. 325 - 327 Markedsberetninger s. 161.Nr. 328 Diverse papirer s. 162.Nr. 329 - 339 Regnskapsbilag for Johan A. Mowinckel privat s. 162.


Samling ubb-ms-0814-d

Samling ubb-ms-0814-l

(Utlånes ikke).

Samling ubb-ms-0814-r

Samling ubb-ms-0814-s