Kopibok skapt av

Laget mellom 1883-03-06 og 1883-12-31


Nettsider
Brukes som kilde i: Nerbøvik, J. "Venstre i Romdals amt" i Tidsskrift for Sunnmøre historielag. 1983 Vol. 59.(nb.no)


Signatur: ubb-ms-1100-04Gå til enkeltside for nedlasting:

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet inn i hefter, som siden er bundet sammen til bøker. På flere av oppslagene er teksten skrevet så langt inn i margen at deler av teksten er vanskelig lesbar, eller ikke er synlig i den digitale versjonen. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å se originalen for å undersøke teksten nærmere, på epost mslib@uib.no

Dette dokumentet er knyttet til emnene Politikk, Venstre (politisk parti)


comments powered by Disqus