Regnskap skapt av

Dato: 1825-12-30Signatur: ubb-ms-0167-03-10-089


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Relatert til Jacob. E. Bøe

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus