Regnskap skapt av

Dato: 1828-04-08Signatur: ubb-ms-0167-03-10-093


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Relatert til Grøtschier

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus