Regnskap skapt av

Dato: 1830-10-04Signatur: ubb-ms-0167-03-10-096


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Relatert til Jacob E. Bøe

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus