Regnskap skapt av

Laget mellom 1855-04-09 og 1857-04-18Signatur: ubb-ms-0167-03-10-176


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Johan Christian Dahl


comments powered by Disqus