Nummer skapt av

Laget mellom 1940-04-09 og 1945-05-08Signatur: 66fdf997-89aa-4506-998f-72a86fe4bd04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

"Hjemmefronten" ble startet for å bli en samleavis for en rekke mindre aviser. Meningen var at den skulle konsentrere seg om hjemlige forhold. For å få dette til ble det organisert et "nyhetsbyrå" for innsamling av nytt. Avisen ble redaksjonelt knyttet avisene "Halv syv", "Norge vårt", men også "Kongespeilet" fikk nyheter herfra. Etter arrestasjonen av redaktør Mentz Schulerud i september 1944, skiftet avisen navn til "Sett og hørt".

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus