Nummer skapt av

Dato: 1945-04-10Signatur: ubb-ekstern-aam-ill-19-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Den illegale avisen ”Kommunal-nytt” ble startet opp av de kommunale funksjonærer i Oslo, Asker og Bærum. Avisens bakgrunn var motstanden blant de kommunale funksjonærene mot Quislings forsøk på å nazifisere den kommunale administrasjonen. Dette motstandsarbeidet startet allerede november 1940. Paroler og retningslinjer for kampen mot nazistene ble først distribuert gjennom Hjemmefrontens ledelse. Fra juni 1944 begynte man å utgi den illegale avisen Kommunal-nytt som ble distribuert over hele landet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus