Nummer skapt av

Laget mellom 1940-04-09 og 1945-04-30Signatur: ubb-ekstern-aam-ill-20-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

En lengre serie med illegale trykksaker. Ser ut til å eksistere mellom 1940-1945. Luhn forbinder denne publikasjonen med avisen "Bulletinen" (se der). Inneholder i tillegg til materiale om krigen ute, også store og små detaljer omkring krigen i Norge.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus