Nummer

Dato: 1944-11-17Signatur: ubb-ms-1611-09-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

"Bulletinen" utkom 1940-45. Avisen var til å begynne med organisert av R-gruppen, en forløper til Hjemmefrontens ledelse. Avisen ble organisert av Einar Gerhardsen, og mange av avisens bidragsytere og produsenter ble senere sentrale personer i etterkrigstidens Norge. ”Bulletinen” hadde et nært samarbeid med avisen ”Fri Fagbevegelse”. Usikre forhold og stor utskiftning i avisens redaksjon og produksjonsledd medførte at en rekke personer ble involvert i arbeidet. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til de mange arrestasjonene av avisens medlemmer. Mange av "Bulletinen"s medarbeidere endte i konsentrasjonsleire, og noen ble skutt. Avisen var normalt på 6 sider. og opplaget varierte mellom 500 og 3000.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Stensil.

comments powered by Disqus